Một số trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

Những vấn đề về thuế thu nhập cá nhân như tìm hiểu tra cứu mã số thuế tncn, tìm hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân hay tìm hiểu các trường hợp quyết toán thuế tncn… đều là những nội dung vô cùng quan trọng mà các doanh nghiệp, người lao động đặc biệt quan tâm. Vậy ngoài những quy định về các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN thì có các trường hợp ngoại lệ doanh nghiệp, người lao động không phải quyết toán thuế TNCN hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định mới, hiện nay mức giảm trừ gia cảnh của người lao động đã được nâng lên so với mức cũ. Chính vì vậy, những mối quan tâm về thuế thu nhập cá nhân đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người lao động và các doanh nghiệp. Pháp luật đã quy định rất rõ về các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN đối với người lao động và các trường hợp không quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp. Cụ thể quy định này như sau:

Trường hợp người lao động không phải quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ 03 trường hợp:

– Thứ nhất là trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Thứ hai là trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 01 đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Thứ ba là trường hợp cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN

Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định các trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN cho người lao động của mình như sau:

– Thứ nhất là trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập (trong năm, doanh nghiệp không phát sinh việc chi trả tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp).

– Thứ hai là trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nếu có phát sinh trả thu nhập mà không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

Có cần ký trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không? 

Đăng ký hóa đơn điện tử – Thúc đẩy quản lý theo hướng hiện đại hóa

Như vậy, không chỉ những trường hợp phải quyết toán thuế TNCN, các doanh nghiệp, người lao động cần phải quan tâm thêm đến những trường hợp không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN để đảm bảo có thể thực hiện quyền và lợi ích chính đáng cho bản thân.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được những quy định về một số trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN hiện nay để có thể áp dụng vào thực tiễn công việc hiện nay được tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

 

Đánh giá bài viết

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *