Quy chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là nguyên liệu hỗ trợ thực phẩm được bổ sung vào thực phẩm để bảo quản, cải thiện hương vị và bề ngoài của chúng. Hiện nay với sự phát triển của công nghiệp chế biến thực phẩm thì có rất nhiều loại phụ gia thực phẩm được giới thiệu cả tự nhiên lẫn nhân tạo. Trong đó, cũng quy định rõ về chất phụ gia nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây hại cho cơ thể con người.

Khi sản xuất, nhập khẩu phụ gia thực phẩm thì bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành công bố phụ gia thực phẩm phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về phụ gia thực phẩm.

Hôm nay, Oceanlaw tư vấn cho khách hàng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Enzym:

Quy định chung:

Quy chuẩn này được quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các Enzym được mang vào sử dụng với mục đích là phụ gia thực phẩm.

Yêu cầu kỹ thuật với phương pháp thử và lấy mẫu:

– Yêu cầu đố với các Enzym được quy định tại các phụ lục ban hành theo Quy chuẩn đã được quy định bao gồm 5 phụ lục như sau:

 • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với α-amylase và glucoamylase
 • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với protease
 • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với papain
 • Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với bromelain
 • Phụ lục 5: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với glucose oxidase và catalase

>>>> https://wikidienthoai.com/quy-chuan-quoc-gia-ve-phu-gia-thuc-pham

Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong quy chuẩn được quy định theo JECFA monograph 1 

Ngoại trừ một số phép thử được mô tả riêng trong các phụ lục. Các phương pháp có thể sử dụng theo quy chuẩn này hoặc có thể sử dụng các phương pháp có giá trị tương đương được quy định trong văn bản.

3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dịch vụ công bố, dựng chỉ tiêu tại Oceanlaw:

 • Tư vấn khách hàng liên quan đến dựng chỉ tiêu và kiêm nghiệm sản phâm.
 • Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm cho khác hàng theo đúng quy chuẩn hiên hành.
 • Đưa sản phẩm của khác hàng đi kiểm nghiệm.
 • Nhận kết quả kiểm nghiệm sau 07 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của Oceanlaw, khách hàng có thắc mắc liên quan đến thủ tục, hồ sơ công bố thực phẩm nói chung và công bố phụ gia thực phẩm nói riêng, xin vui lòng liên hệ:

 • Điện thoại: 0904 445 449 – 024 3795 7776
 • Website : http://oceanlaw.vn
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Tầng 8, Số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *